anna hogenová, Csc

PROFESORKA, FILOSOFKA A SPISOVATELKA

Anna Hogenová je česká filosofka, fenomenoložka. Absolvovala gymnázium v Žatci, kde mezi její učitele patřil i Zdeněk Svěrák, poté FTVS UK a FF UK. Přednáší na Pedagogické fakultě UK, kde je zároveň vedoucí Oddělení filosofie a etiky, a na Husitské teologické fakultě UK, kde je zároveň vedoucí Katedry filozofie. Zabývá se tématy jako pohyb, pravda jako neskrytost (aletheia), tělo a tělesnost a filosofií sportu. Kromě odborných prací napsala Anna Hogenová řadu knih i pro širokou veřejnost.

 

Téma příspěvku: Ontologická nouze

Zahrnout fenomén nouze, který znali již staří Řekové, do našich životů je nevyhnutelné. Nouzi se nelze vyhnout. Jedinou naší jistotou je nejistota. Naše společnost je pyšná na své technologie, ale na tento prazáklad jsme zapomněli.

Na přednášce se dozvíte, jaký je rozdíl mezi ontologická a ontickou nouzí a také to, jaké důsledky přináší nepochopení rozdílu mezi těmito dvěma typy nouze pro naše lidské společenství. Podíváme se také na to, proč má pragmatičnost jako cíl vzdělávání zničující důsledky pro lidské bytosti.