JAN BURIAN, Ph.D.

Lektor mindfulness A terapeut

Vedu kurzy Mindfulness a nabízím psychoterapii založenou na empatickém naslouchání, prožívání emocí a vnímání těla. Profesně se dále věnuji rozvoji empatie a všímavosti při komunikaci a mediaci sporů. Vedl jsem již desítky osmi-týdenních a víkendových kurzů mindfulness nejen pro širokou veřejnost nebo firmy, ale např. i ve vězení.

Jsem spoluautorem osmitýdenního mindfulness programu zaměřeného na komunikaci a mezilidské vztahy (Relational Mindfulness Training – RMT).

Téma příspěvku: Všímavá motivace

Všímavost umožňuje rozlišit a postupně oslabovat motivační postoje, které zvyšují stres nad prospěšnou míru. Základním stresujícím postojem je lpění na tom, abychom prosadili svou vůli. Ukážeme si, jak konkrétně lpění prožíváme na úrovni myšlenek, emocí i tělesných vjemů.

Vyzkoušíme si také cvičení, které nám pomůže lpění postupně nahrazovat přátelským přijímáním aktuální situace, což je zároveň ten nejefektivnější způsob, jak dosáhnout toho, co je pro nás opravdu důležité.