JAN BURIAN, Ph.D.

Lektor mindfulness A terapeut

Vedu kurzy Mindfulness a nabízím psychoterapii založenou na empatickém naslouchání, prožívání emocí a vnímání těla. Profesně se dále věnuji rozvoji empatie a všímavosti při komunikaci a mediaci sporů. Vedl jsem již desítky osmi-týdenních a víkendových kurzů mindfulness nejen pro širokou veřejnost nebo firmy, ale např. i ve vězení.

Jsem spoluautorem osmitýdenního mindfulness programu zaměřeného na komunikaci a mezilidské vztahy (Relational Mindfulness Training – RMT).

Téma příspěvku:
Empatie - základ mírového řešení konfliktů

Jsem vděčný, že mne inspirovali dva velcí učitelé mírového řešení konfilktů – Marshall Rosenberg a Thich Nhat Hanh. Rád bych s Vámi sdílel to nejdůležitější, co jsem se od nich naučil – jak hluboký mír uvnitř i kolem nás je možné vytvořit díky empatii.

Empatii chápu stejnou měrou jako hluboké porozumění sobě i druhým. Porozumění našim pocitům a potřebám a aktivní jednání, které snižuje utrpení všech účasníků konfliktu.