JAN BURIAN, Ph.D.

Lektor mindfulness A terapeut

Vedu kurzy Mindfulness a nabízím psychoterapii založenou na empatickém naslouchání, prožívání emocí a vnímání těla. Profesně se dále věnuji rozvoji empatie a všímavosti při komunikaci a mediaci sporů. Vedl jsem již desítky osmi-týdenních a víkendových kurzů mindfulness nejen pro širokou veřejnost nebo firmy, ale např. i ve vězení.

Jsem spoluautorem osmitýdenního mindfulness programu zaměřeného na komunikaci a mezilidské vztahy (Relational Mindfulness Training – RMT).

Téma příspěvku: životní ztráty a nálezy

Přirozenou součástí život jsou i ztráty a prožitky zármutku. Ztráty se mohou týkat nejen věcí ale hlavně vztahů, zdraví či životních jistot.  Rád bych Vás provedl krátkou ukázkou na všímavosti založeného workshopu, který nabízím již několik let.  Nebudeme se utápět v depresi, naopak se bezpečně opřeme  o to, co v našem životě funguje, připomeneme si, že nejsme se ztrátami sami, a s laskavostí budeme pečovat o prožitky, které ztráta přináší. A díky tomu se mohou objevit nové možnosti, jak pokračovat v životní cestě.