Vojta hlaváček

Biolog, Brain hacker a podcaster

Vystudoval jsem biologii a skrze moji fascinaci s vědomím jsem se dostal k neurovědám. Mozek a jeho optimalizace je esencí toho, čemu se věnuji. Zajímá mě taky propojení těla a mysli. Jak se tyto dvě roviny navzájem ovlivňují a jak zlepšit naší každodenní zkušenost s prožíváním života.

Společně s Kryštofem Jarmarem tvořím podcast Brain We Are.

Téma příspěvku: mindfulness a meditace jako řízená neuroplasticita

Mozek každého z nás se mění moment za momentem na základě naší zkušenosti. Tento proces se nazývá neuroplasticita, ale jak probíhá a proč je pro nás extrémně důležitá? A jak nám meditace a všímavost může zlepšit prožívání za využití těchto mechanismů?