radvan bahbouh, Ph.D.

Psycholog, lékař, matematik a kouč

Čtvrtstoletí přednáším na katedře psychologie FF UK, kterou nyní vedu. Stejně dlouho se věnuji psychologickému (sebe)koučování, které chápu jako cestu k rozvíjení všímavosti. Když jsem před deseti lety napsal Pohádku o ztracené krajině, chtěl jsem podpořit všímavost lidí vůči “obrazům štěstí”, tedy prožitkově mimořádným okamžikům jejich života.

Vydal jsem knihu “O všímavé Ele”, která se (kromě jiného) věnuje rozvoji všímavosti u dětí.

Téma příspěvku: online mindfulness - protimluv nebo nové území?

Zvykli jsme si na to, že výzvy k tomu být všímavě tady a teď jsou často doprovázené výzvami k digitální abstinenci, k vyvázání se ze sociálních sítí a k offline detoxikaci. Na druhou stranu zaznamenáváme velké množství různých on-line aplikací i online kurzů všímavosti.

Není paradoxní, když probouzení z autopilotního režimu delegujeme na aplikaci v mobilním telefonu? Je vůbec možné mít silný zážitek z online meditačního retreatu? Tuto otázku je nejen vzhledem k pandemické realitě vhodné přeformulovat na otázku: Co můžeme udělat pro to, aby i on-linový kontakt pomohl rozšířit náš svět všímavosti.