Marcela Roflíková

Certifikovaná lektorka Mindfulness

Jsem lektorka všímavosti.  Našla jsem odvahu opustit manažerskou práci v mezinárodních organizacích téměř po 20 letech a vrátit se tam v roli lektorky mindfulness programů. Vystudovala jsem MBA na Sheffield Hallam University UK a absolvovala jsem program “Finding the space to lead” na Institute for Mindful Leadership v USA, jsem kvalifikovanou lektorkou MBSR.

Baví mě inspirovat všechny, kdo mají o mindfulness zájem k jejímu použití v běžném životě. Organizuji programy pro veřejnost, děti&rodiče. V době nouzového stavu  jsem spolu s kolegyněmi vytvořila program pro zdravotníky “Jak zklidnit mysl a zvládat stres,” který nyní využívá téměř 500 z nich. Jsem spoluautorkou knihy Mindfulness pro každého (Grada, 2020). 

Téma příspěvku: Násobení dobra - meditace

Vnímat dobro v sobě i v druhých, násobit ho a rozdávat druhým a světu okolo nás, tím nás provází meditace násobení dobra.

Tyto tři mentální návyky nám mohou pomoci zvládat současnou nejistotu a obavy, vnímat současnou situaci se soucitem, spíše než ulpívat v lítosti nebo zůstávat paralyzováni pocitem bezmoci. Schopnost vnímat dobro nám pomáhá posilovat kognitivní (rozumím vám) i emoční složku soucitu (cítím s vámi). Násobením dobra posilujeme naši sebedůvěru v to, že můžeme pomáhat druhým. Rozdáváním dobra druhým rozvíjíme motivační složku soucitnosti (chci vám pomoci).

Přijměte moje pozvání k meditaci násobení dobra.