JAN BURIAN, Ph.D.

Lektor mindfulness A terapeut

Vedu kurzy Mindfulness a nabízím psychoterapii založenou na empatickém naslouchání, prožívání emocí a vnímání těla. Profesně se dále věnuji rozvoji empatie a všímavosti při komunikaci a mediaci sporů. Vedl jsem již desítky osmi-týdenních a víkendových kurzů mindfulness nejen pro širokou veřejnost nebo firmy, ale např. i ve vězení.

Jsem spoluautorem osmitýdenního mindfulness programu zaměřeného na komunikaci a mezilidské vztahy (Relational Mindfulness Training – RMT).

Téma příspěvku: Jaký máte vztah sami se sebou?

Pokud nežijete zrovna v bojové zóně, tak větší část Vašeho chronického stresu bude tvořit tzv. vnitřní stres – nejistota, zda jste dostatečně dobří a přijatelní, jak pro sebe tak pro ostatní lidi. Vyzkoušíme si spolu jednoduchý postup, jak posílit své vnitřní bezpečí a najít laskavější vztah k sobě. Využijeme přitom nejen mindfulness, ale také imaginaci.