Alice Anna Červinková

lektorka jógy

Jsem učitelkou pohybu a jógy, které se věnuji dvacet let a vyučuji ji víc než deset let. Kromě jógy se zabývám i rozvíjení přirozeného dechu, somatice (Bartenief/Laban Movement Analysis, BMC) a čchi-kungu.

Zajímá mě pestrost pohybu, jeho schopnost nás spojit s tělem a myslí a zároveň možnost se skrze něj vyjádřit. Vědomý, všímavý pohyb, dech a meditace mi ukazují a učí mě, že vše je nestálé a neurčité a že toto poznávání může přinést klid.

Téma příspěvku:
Umění dechu: dech jako nástroj nebo živoucí dění?

Dech je často představovaný jako výborný nástroj na snížení stresu. A toto tvrzení má své opodstatnění. Existuje celá řada technik, které nás mohou podpořit v tom, cítit se méně pod tlakem, rozpustit rozvíjející se úzkostné stavy atd. Pojďme se spolu na dech podívat méně instrumentálně. Naše dýchání je zrcadlem našeho vnitřního světa, ale i pojítkem a zrcadlem našeho vztahování se k vnějšímu světu.

Jak nás může hlubší pochopení dechu podpořit v každodenním životě a tedy i při zvládání stresu? V příspěvku se budeme věnovat objevování přirozeného dechu a jeho roli pro naší vnímavost a sebe-regulaci.