BOLESLAV KEPRT, Ph.D.

PROFIL

  • Psychoterapeut a lektor mindfulness
  • https://centrum-lavka.cz/slavek-keprt

Absolvoval jsem čtyřletý psychoterapeutický výcvik v satiterapii (terapie založená na všímavosti/mindfulness), výcvik ve facilitaci skupinových procesů, výcvik doprovázení umírajících v hospici, výcvik v krizové intervenci a další rozvojové kurzy. Velkým zdrojem inspirace je pro mne studium ve výcviku Procesově orientované psychologie a studium psychosomatiky na DAMU, hlavně dialogického jednání. Svoje dovednosti a kondici také čerpám z mnohaleté meditační praxe, které jsem se věnoval i při půlročním pobytu v meditačním klášteře v Barmě. Pracuji jako terapeut v rozvojovém centru Popoli a Lávka, kde jsem také několik let lektorem kurzů Mindfulness a dalších seminářů.

    WORKSHOP

    "Přijmout se tak, jak jsem."

    Trénink sebepřijetí, vděčnosti, oceňování. Jak si pěstovat vnitřního vstřícného svědka. Řízená meditace, sdílení, cvičení.