BOLESLAV KEPRT, Ph.D.

PROFIL

  • Psychoterapeut a lektor mindfulness
  • https://centrum-lavka.cz/slavek-keprt


Vystudoval jsem sociologii na Univerzitě Karlově. Absolvoval čtyřletý psychoterapeutický výcvik v satiterapii (terapie založená na všímavosti/mindfulness), výcvik ve facilitaci skupinových procesů, výcvik doprovázení umírajících v hospici, výcvik v krizové intervenci a další rozvojové kurzy. Jsem studentem výcviku Procesově orientované psychologie, která se zaměřuje nejen na práci s jednotlivci, ale i na práci se skupinami ve společnosti. Studuji psychosomatické disciplíny na DAMU, kde je pro něj velkým zdrojem inspirace a energie studium dialogického jednání. Svoje dovednosti a kondici také čerpám z mnohaleté meditační praxe, které jsem se věnoval i při půlročním pobytu v meditačním klášteře v Barmě. Ovlivnila mě i zkušenost s gestalt terapií, focusingem, PBSP, psychodramatem a rodinnými konstelacemi. Pracuji jako terapeut v rozvojovém centru Popoli a Lávka, kde jsem také lektorem kurzů Mindfulness a dalších seminářů. Nově se angažuji v pořádání Otevřených fór (Open forums), která podporují možnost "hluboké demokracie" (Deep democracy) - setkání lidí protichůdných názorů s tématy polarizujícími společnost.

    WORKSHOP/PŘEDNÁŠKA

    "Téma bude upřesněno"