DANA BURIÁNOVÁ

PROFIL

Jsem člověk, jeden z nás. Chci žít v pokoji a naplněnosti. Mám odvahu svou naplněnost následovat, nechávám se jí vést k prošlapávání nových cest. Můj život je kaskádou pionýrských expedic v tématech výchova a vzdělávání dětí, zdraví, socioekonomické propojenosti společnosti a mezilidských vztahů. Jsem člověk, jeden z nás.

WORKSHOP 1

"Pasti rodičovství"

Workshop je příležitostí prozkoumat jedno ze svých rodičovských témat - situací, které nás, co by rodiče, opakovaně "dostávají". Prostřednictvím všímavosti k tělu a svým impulsům budeme nalézat způsob, jak se dostat nenechat.

WORKSHOP 2

"Dýchám plně a nebo žiji "napůl"?"

Náš individuální dechový mechanismus versus potenciál dechu. Hlavním nástrojem v průzkumu těla a pocitů nám bude všímavost.