DANIEL ERHARDT

PROFIL

Vystudoval jsem obor sinologie na Karlově univerzitě v Praze. 16 let pracuji jako učitel jazyků, překladatel, tlumočník a průvodce po Praze. Věnuji se také meditaci a metodám rozvoje osobnosti. V současné době pracuji na překladech pro projekt výuky sekulární etiky (SEE) a implementaci výuky do škol v ČR. Účastním se kurzu facilitátora pro výcvik učitelů a zavádění výuky SEE do škol a dalších institucí.

WORKSHOP

"Výuka sekulární etiky v praxi"

Projekt sekulární etiky se zaměřuje na rozvíjení univerzálních etických hodnot (laskavost, sebeřízení, řízení fyzických pocitů a emocí, rozvoj pozornosti a bdělosti) v oblasti osobní, sociální a systémové u žáků a studentů mateřských, základních a středních škol skrze různé metody a aktivity, které se studenti naučí (strategie okamžité pomoci, uzemnění, bdělá pozornost, tracking atd.). V rámci workshopu bych rád ukázal některé z aktivit a poznatkových zkušeností, abyste měli možnost zažít, jak může vypadat vyučovací hodina sekulární etiky v praxi.