DANIELA DOUBRAVOVÁ

PROFIL

Jako fyzioterapeutka se věnuji klientům a jejich pohybovým systémům více než 15 let. Jsem zastáncem názoru, že právě vnímání a vědomý pohyb jsou klíčem ke změně a zkvalitnění motoriky. Ráda využívám metody, které vycházejí z vývoje lidského pohybu a které pracují na stabilizaci z hloubky těla k povrchových svalovým řetězcům. Aktivně praktikuji jógu. Nyní jsem na rodičovské dovolené.

WORKSHOP

Téma bude upřesněno