ELIŠKA SIROVÁ

PROFIL

Meditaci se věnuji od roku 2012, kdy jsem se poprvé setkala se Sarah Powers, jejíž propojení nauk o ctnosti, trpělvosti, jinové jógy a čínské medicíny s meditací vhledu se mi stalo jedním z nejbohatších vnitřních zdrojů. Od té doby jsem převážně pod jejím vedením absolvovala řadu meditačních ústranní a lektorských výcviků jogy ve Francii, Řecku a USA. V současné době jsem úspěšně dokončila roční lektorský výcvik programu Relational Mindfulness Training (RMT). Za jednu z nejkrásnějších věcí v životě považuji vytvoření atmosféry klidu, přátelství, inspirace a vlídné chvíle. Právě meditace všímavosti je pro mne jedním z nejbližších prostředků jak se takovým momentům přiblížit.

WORKSHOP

"Dech jako začátek meditace"

---bude doplněno---