HANKA ČECHOVÁ

PROFIL


    Více než deset let lektoruji kurzy respektující komunikace pro rodiče a učitele (Respektovat a být respektován, Výchova/Škola bez poražených). Zájem o efektivní způsoby vzdělávání a učení mě vedl na DAMU, kde jsem na katedře autorské tvorby a pedagogiky prošla dvouletou psychosomatickou průpravou Kreativní pedagogika-pedagogická kondice. Stěžejním profesním i osobním tématem jsou pro mě emoce a rozvoj emoční inteligence. Jsem certifikovanou lektorkou všímavosti (program Mindfulness-Based Stress Reduction), vedu skupinové i individuální kurzy všímavosti "Jak s emocemi" a tvořím kurzy na míru pro rodiče, pedagogické sbory a studenty.


WORKSHOP/PŘEDNÁŠKA

Téma bude upřesněno