HELENA KOSKOVÁ

PROFIL

Jsem facilitátorkou poradních kruhů, Pesso-Boyden terapeutkou a zahradnicí. Dlouhodobě se věnuji vzdělávání, facilitaci skupinových procesů, provázení krajinou a moderování tradičních svátků i současných rituálů v rámci platformy Natural Spirit.

WORKSHOP

Téma bude upřesněno