HELENA KOSKOVÁ

PROFIL

Jsem facilitátorkou poradních kruhů, Pesso-Boyden terapeutkou a zahradnicí. Dlouhodobě se věnuji vzdělávání, facilitaci skupinových procesů, provázení krajinou a moderování tradičních svátků i současných rituálů v rámci platformy Natural Spirit.

WORKSHOP

"Všímavost v poradním kruhu"

Poradní kruhy jsou praxí vědomé a autentické komunikace. Sdílení v kruhu je v mnoha kulturách odpradávna jednoduchým a silným nástrojem pro posilování vztahů, provázení komunitními procesy (od krizí po oslavy) a probouzení kolektivní moudrosti. Dnes poradní kruhy využíváme při práci s pracovními týmy, dětskými kolektivy, komunitami či rodinami. Jaké místo zde má všímavost?