JAN BENDA, Ph.D.

PROFIL

Jsem psycholog a psychoterapeut s dvacetiletou zkušeností s využíváním všímavosti v psychoterapii. Řadu let jsem byl žákem Mirka Frýby. Prošel jsem výcvikem satiterapie, PBSP, EFT, CFT. Opakovaně jsem pobýval v meditačních centrech na Srí Lance. Věnuji se i výzkumu všímavosti a soucitu k sobě. Jsem autorem knihy "Všímavost a soucit se sebou: Proměna emocí v psychoterapii" a webmasterem stránek mindfulness.cz.

PŘEDNÁŠKA

"Akceptace a vznešené postoje"

Nedílnou součástí všímavosti je akceptování všech jevů v našem těle i mysli. Když rozvíjíme všímavost, eliminujeme tedy postupně přirozený odpor ke všemu nepříjemnému, ale i přirozenou tendenci ulpívat na všem příjemném. A to je výzva, v níž nám pomáhají laskavost, soucit, radost z radosti druhých i vyrovnanost. V prezentaci si představíme tyto čtyři vznešené postoje a vysvětlíme si mimo jiné, že laskavost není soucit a vyrovnanost není lhostejnost nebo pýcha. Ukážeme si tak cestu ke skutečnému sebepřijetí.