JAN BURIAN, Ph.D.

PROFIL

Vedu kurzy Mindfulness a nabízím psychoterapii založenou na empatickém naslouchání, prožívání emocí a vnímání těla. Profesně se dále věnuji rozvoji empatie a všímavosti při komunikaci a mediaci sporů. Vedl jsem již desítky osmi-týdenních a víkendových kurzů mindfulness nejen pro širokou veřejnost nebo firmy, ale např. i ve vězení. Jsem spoluautorem osmitýdenního mindfulness programu zaměřeného na komunikaci a mezilidské vztahy (Relational Mindfulness Training - RMT).

PŘEDNÁŠKA

"Mindfulness a spiritualita"

Klasické mindfulness programy (jako MBSR, MBCT, RMT apod. ) jsou inspirovány buddhistickou meditační tradicí. Přesto jsou prezentovány jako sekulární, tedy založené na vědecké evidenci a nezávislé na náboženství. Může sekulární mindfulness přispívat nejen ke snižování stresu, ale i k prohloubení tradičních forem spirituality jako je buddhistická, křesťanská či šamanistická? A otevírá se cesta ke spiritualitě nové, nezávislé na tradičních formách - spiritualitě přítomného okamžiku?

WORKSHOP

"Spiritualita přítomného okamžiku"

V bezpečném prostředí si vyzkoušíme některé způsoby, jak prohloubit plné prožívání přítomného okamžiku. Budeme přitom využívat podpůrné postoje jako je laskavost, otevřenost a úžas. Doporučuji poslechnut si předem přednášku Mindfulness a spiritualita. Přestože budu klást důraz na vytvoření bezpečného prostředí, nehlašte se prosím na tento workshop pokud: a) prožíváte akutní psychické problémy; b) jste aktuálně závislí na alkoholu či jiných návykových látkách c) zažíváte silné sebevražedné či sebepoškozující tendence.