JAN BURIAN

PROFIL

Mým hlavním cílem je pomáhat lidem žít plnější a spokojenější život. Právě z toho důvodu vedu kurzy Mindfulness zaměřené na zvládání stresu a emocí. Profesně se dále věnuji rozvoji empatie a všímavosti při komunikaci a mediaci sporů. Absolvoval jsem na všímavosti založený psychoterapeutický výcvik a trénink pro lektory MBCT organizovaný Centrem pro mindfulness v Oxfordu. Vedl jsem již desítky osmi-týdenních a víkendových kurzů mindfulness nejen pro širokou veřejnost nebo firmy, ale např. i ve vězení. Podílel jsem se na prvním českém neurovědeckém výzkumu meditace všímavosti.

"Sbírám odvahu, abych si připustil nedostatky a dokázal je ocenit jako příležitost k růstu. Protože lotosy rostou z bahna. Učím se zůstat s tím, co se děje právě teď. Dotýkat se toho, co je tak nepříjemné, že před tím uhýbám ... a pouštět to, co je tak příjemné, že na tom ulpívám."

PŘEDNÁŠKA

"Jak mindfulness mění sebe-pojetí"

V tradiční buddhistickém pojetí je klíčem k osvobození od utrpení vhled, že neexistuje pevné "já" (self), se kterým bychom se mohli identifikovat. Současná psychologie nabízí různé přístupy, které toto téma umožňují uchopit. Zaměříme se na hledání praktických sekulárních meditačních instrukcí, které umožňují vhled do podstaty prožívaného "já" a následující prospěšné změny v sebe-pojetí.

WORKSHOP

"Vnitřní kritik"

Vnitřního kritika nás omezuje a stresuje. Můžeme z něho ale také učinit silného spojence. Nejprve si zmapujeme svoje slabé stránky, ve kterých jsme na kritiku nejcitlivější. Najdeme nejoblíbenější kritizující "hlášky" našeho kritika a s respektem prozkoumáme pocity, které jsou s kritikou spojeny. Dále se naučíme, jak budovat přátelský vztah k sobě, najít v sobě bezpečný domov a přijímat sebe sama s respektem a úctou.