JAROSLAV CHÝLE

PROFIL

  • Kvalifikovaný lektor mindfulness MBSR (CFM Qualified MBSR Teacher)
  • www.mbsr.cz

Výcvik lektora MBSR jsem dokončil v roce 2014 v Centru pro mindfulness na lékařské fakultě Univerzity v Massachusetts, kde program MBSR vznikl v roce 1979. Vedu kurzy MBSR pro veřejnost, odborníky, firmy, nemocnice, vysoké školy, věznice. Více jak čtyřiceti osmitýdenními kurzy MBSR u mne dosud prošlo přes 400 účastníků. Věnuji se výzkumu, koučování, poradenství a mediaci sporů. Mám dlouholeté manažerské zkušenosti z významných mezinárodních společností. Dlouhodobě se věnuji józe, meditační praxi, studiu a výzkumu MBSR a dalších intervencí založených na tréninku mindfulness. Jsem zakládajícím členem a předsedou výboru českého Centra pro mindfulness, z.s., které sdružuje kvalifikované lektory vědecky ověřených mindfulness programů, informuje, podporuje vzdělávání a výzkum v této oblasti. Cvičil a učil jsem se pod vedením významných meditačních učitelů současnosti, jako jsou bhante Sujiva, bhante Pemasiri nebo sajadó U Tejaniya. Vystudoval jsem psychologii na Filozofické fakultě a právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V současné době se věnuji doktorandskému studiu psychiatrie a neurologie na plzeňské lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

PŘEDNÁŠKA

Téma bude upřesněno


WORKSHOP

Téma bude upřesněno


Workshop zaměřený na praxi a zkušenosti s rozvíjením laskavosti (mettá), vztah laskavosti a všímavosti, laskavou komunikaci a další aspekty laskavosti. Účastníci mohou zažít, jak ovlivňuje rozvíjení laskavosti a všímavosti vztah nás samotných k sobě a k ostatním.