KAMI DVOŘÁKOVÁ, PH.D.

PROFIL

Jsem vývojová psycholožka a zabývám se podporou duševního zdraví. Během 10 let v USA jsem působila jako rodinná psycholožka a výzkumnice vědecky ověřených metod všímavosti a sebelaskavosti. Po návratu do ČR jsem pracovala na Univerzitě Karlově a v Národním ústavu duševního zdraví, kde jsem vedla oblast psychosociálního zdraví na školách. Nyní se věnuji projektům a kurzům podporujícím rozvoj sebelaskavosti a psychické odolnosti.

PŘEDNÁŠKA

"Neuropsychologie sebelaskavosti: Vědecky i prakticky"

Jsme evolučně naprogramováni pro laskavost? Je vnitřní kritik vrozený nebo naučený? Jsou staré vzorce efektivnější než vynakládání energie na učení se nových návyků? Neurověda nabízí fascinující pohled na naše vnitřní procesy a osvětluje cestu, jak se pomaličku osvobozovat od zajetých zvyků a rozvíjet vlídný a podpůrný přístup sami k sobě. I když toho o fungování lidského mozku vlastně víme jen velmi málo, tato přednáška a následně i workshop vám představí základní neuropsychologické principy sebelaskavosti a jejich praktické využití pro dobro svoje i dobro druhých.