KRISTÝNA DROZDOVÁ, Ph.D.

PROFIL


Jsem absolventkou Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Filozofické fakulty v Praze. Psychoterapeutické vzdělání jsem získala absolvováním výcviku v satiterapii, což je integrativní psychoterapeutický směr, kombinující na osobu zaměřený přístup, experienciální postupy a využití všímavosti (mindfulness). Dále jsem absolvovala výcvik v Terapii zaměřené na emoce (EFT) pro individuální terapii u Leslieho Greenberga, a v Emotionally Focused Couples Therapy pro páry u Rebeccy Jorgensen. EFT je moderní psychoterapeutický směr integrujícím experienciální a na osobu zaměřený model a poznatky neurovědy.

Pracovala jsem jako výcviková lektorka výcviku v satiterapii. Přednášela jsem na katedře psychologie FSS v Brně předmět Základy neurověd. Pracovala jsem 17 let v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod na oddělení pro komplexní rehabilitaci psychotických a afektivních poruch, spolupracovala jsem také s Národním ústavem duševního zdraví (NUDZ). Aktuálně pracuji v soukromé psychiatrické ambulanci pro dospělé v Jihlavě a v Psychoterapeutickém centru Jihlava. Přednáším pro českou asociaci pro psychoterapii o vztahu neurověd a psychoterapie s MUDr. Michalem Raszkou a Mgr. Michaelou Viktorínovou (viz odkazy na jejich stránkách)

Zajímám se o problematiku psychoterapie, psychiatrické rehabilitace a využití neurovědných poznatků v praxi psychiatra a psychoterapeuta.


PŘEDNÁŠKA

"Pasti všímavosti (nejen) v psychoterapii"

Používáme-li všímavost v psychoterapii nebo seberozvoji, měli bychom si být vědomí i jejích stinných stránek. Přednáška přibližuje úskalí sekularizované všímavosti zejména v oblasti potýkání se s vlastním a klientovým narcismem, regulací emocí, vyhýbavosti a dissociací.