LOT HEIJKE (NL)

PROFIL

Jsem senior lektorem programu MBSR certifikovaným u CFM (Center for Mindfulness, Massachusetts, USA). Učím nejrůznější programy MBSR po celém světě. Jako senior lektor jsem působila ve výzkumných programech zaměřených na kvalitu online mindfulness programů, včetně výzkumu v rámci MBI-TAC (mindfulness quality scoring instrument).

Od mých raných let se věnuji meditaci, především Zenu, metta a vipassaně, které tvoří moji současnou praxi. Důležitou součástí mé osobní praxe i výuky jsou soucit a humor. Jako učitel vipassany pravidelně vedu meditační retreaty v zahraničí, včetně České Republiky.

Jsem předním učitelem v rámci international Mindfulness Supervision training program. V tomto programu vyučuji seniorní učitele mindfulness a zdokonaluji zde své supervizní dovednosti.

Po mnoho let jsem působila v řídícím výboru Mindfulness Association of the Netherlands (VMBN). Jsem spolu-zakladatelkou a prezidentkou European network of Mindfulness Associations EAMBA (www.eamba.net). Jsem nadšenkyní pro trénínk, který je živý a ukotvený v osobní praxi. S tím, jak se mindfulness rapidně šíří v dnešním světě se péče o kvalitu učitelů a výcvikových programů stává důležitější než kdy dříve. Z toho důvodu jsem také aktivní členkou International Mindfulness Integrity network (www.iminetwork.org).


Přednáška i workshop budou simultánně překládány z Angličtiny do češtiny.

PŘEDNÁŠKA

"Jak si dovolit svou nedokonalost a užívat si praxi."

Mnoho lidí má praxi mindfulness spojenou s celou řadou představ...Nemeditovat každý den znamená nemít dobrou praxi. Být rozptýlena znamená nemít dobrou praxi. Meditovat nějaký čas a i přesto pociťovat hněv, frustraci a úzkost znamená nebýt dobnou praktikující mindfulness. Takové představy mohou být překážkami na naší cestě rozvoje a růstu. Namístoto toto, abychom se utvrzovali v naší představě skvělých meditujících se v této prezentaci podíváme na způsoby jak můžeme podpořit sami sebe mimo meditační polštářek a umožnit praxi, aby se stala zdrojem našeho štěstí.

WORKSHOP

"Radost a vděčnost."

V našich vytížených životech máme tendenci snadno přehlížet, že radost a vděčnost jsou podpůrnými kvalitami. V tomto interaktivním workshopu budeme praktikovat radost a vděčnost, dvě kvality, které jsou skutečně osvobozující. Využijeme také metodu mindfulness ve vztazích, abychom společně s našim tréninkovým partnerem zjistili jak posílit tyto dvě kvality v našich životech.