MAREK VICH, Ph.D.

PROFIL

Absolvoval jsem řadu seberozvojových i terapeutických programů a meditačních ústraní, včetně 9 a 13 dní terapie tmou. Jsem spoluautorem programu Relational Mindfulness Training (RMT), který pomáhá lidem vnést více všímavosti a laskavosti do mezilidských vztahů a komunikace. Pravidelně školím i ve firmách a vytvořil jsem také adaptovanou verzi RMT pod názvem "Mindfulness v manažerské praxi" jako akreditovaný kurz na Vysoké škole ekonomické v Praze (fakulta podnikohospodářská). Na VŠE se také věnuji vědeckému výzkum v této oblasti. Jsem spolu-zakladatelem Mindfulness Clubu a každoročně jsem členem organizačního týmu MindfulnessCONu. Miluji přírodu, tanec, jógu a hudbu. Rekreačně také púsobím jako DJ.

PŘEDNÁŠKA

"Zahájení konference a úvodní meditace"

Tak tu máme již 5 ročník a já mám tu čest akci opět zahájit. Situace ve světě je divoká, navzdory tomu ale letos mohu s jistotou říci, že se na MindfulnessCONu sejde doposud nejsilnější sestava, včetně 3 skvělých zahraničních lektorů. A o tom to možná je - čím divočejší se okolní svět zdá být, tím kvalitnější zastavení potřebujeme. Na přednášce budu sdílet pár postřehů z aktuálního dění ve společnosti i na scéně mindfulness. Hlavní pozornost ale budu věnovat praxi. Díky jednoduché meditaci a sdílení ve dvojicích se již na začátku akce společně zastavíme, naladíme se celý víkend a všimneme si toho, s čím do něj přicházíme.

WORKSHOP

"Mindfulness v mezilidských vztazích (RMT)"

Během workshopu si ukážeme, že všímavost lze rozvíjet i během interakce s druhými lidmi. Vyzkoušíme si tzv. "Všímavý dialog ve dvojicích", který je základní praxí programu Relational Mindfulness Training (RMT). Pokud jste to ještě nezkusili, nyní je ideální příležitost. Vedle inspirace k tomu jak více vnést všímavost do běžného života zároveň budete mít možnost více poznat další lidi na konferenci.