MARTINA ŠVÉDOVÁ

PROFIL


    Moje cesta vedla od biochemie, přes rekreologii a zážitkovou pedagogiku k psychologii, mindfulness a psychoterapii. Ráda stále něco nového prozkoumávám. Od vědecké práce mne to táhlo stále více a hlouběji k lidem i k sobě. Věrná ovšem zůstávám i té vědě, která mi to vše dohromady pěkně propojuje. Momentálně jsem v Gestalt psychoterapeutickém výcviku. Hledám cesty, jak nejlépe skloubit a využít zkušenosti a poznatky, které jsem zatím získala.

    S mindfulness jsem se více seznámila v USA, především díky kurzům pozitivní psychologie a resilence, absolvováním 10-denního Vipassana retreatu a účastí na několika inspirativních konferencích. Zajímá mne, jak mindfulness včlenit do každodenního života, jak ho umět žít v běhu všedních dní. A především jak mindfulness aktivně a vědomě využívat k získání větší psychické odolnosti - resilience.

WORKSHOP/PŘEDNÁŠKA

Téma bude upřesněno