MICHAELA DUŠKOVÁ

PROFIL

Jako mnozí sportovci jsem prošla mnohaletou "dřinou" závodníků. Každodenní tréninky mi přinesly mnoho radosti, ale následně i strastí s vlastním tělem. Až později jsem začala vnímat, jak zpomalení a postupné rozšiřování našich pohybových možností může napomoci zlepšení našich pohybových dovedností a zdraví, ve sportu i v běžném životě. Dnes jsem praktikem Feldenkraisovy metody ve výcviku s oprávněním vést skupinové lekce ATM. Metoda je mi blízká svou laskavostí a širokými možnostmi využití.

WORKSHOP

"Feldenkraisova metoda: Pohybem k sebeuvědomění"

Workshop je ideální na seznámení se s Feldenkraisovou metodou. Provedu Vás základními myšlenkami a principy, které při cvičení ATM (Awareness Through Movement, Pohybem k Sebeuvědomění) uplatňujeme a jednu lekci ATM si hned vyzkoušíte. Cvičení jsou nenáročná. Jste vítáni bez ohledu na vaši současnou fyzickou kondici.