MIROSLAV SVĚTLÁK

PROFIL

Jsem klinický psycholog a psychoterapeut. Působím také jako přednosta Ústavu psychologie a psychosomatiky na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Zároveň jsem organizátorem online programu pro podporu duševního a tělesného zdraví založeného na Mindfulness pro studenty a zaměstnance Masarykovy univerzity.

PŘEDNÁŠKA

"Mindfulness je víc, než jen stažení aplikace: augmentace všímavé praxe prostřednictvím eHealth programům"

S rozvojem možností, které přináší mobilní technologie a stejně tak s přibývajícím množstvím mobilních aplikací určených pro rozvoj a podporu duševního a tělesného zdraví založených na Všímavosti, si jako profesionálové v oblasti péče o duševní zdraví musíme klást otázku, do jaké míry jsou eHealth programy vhodné pro rozvíjení všímavé praxe, co přinášejí a jaká mají rizika. Cílem přednášky je poskytnout krátký praktický přehled o tom, kde se současné možnosti eHealth programů v oblasti Mindfulness nacházejí a jakým směrem se lze v budoucnu vydat.