MONIKA STEHLÍKOVÁ

PROFIL

Ve své praxi se zaměřuji na nadané a mimořádně nadané jedince, děti a dospělé. Této problematice jsem věnovala již dvě populárně-naučné publikace: "Život s vysokou inteligencí: Průvodce pro nadané dospělé a nadané děti" a "Nadané dítě: Jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu" (Grada Publishing, 2016, resp.2018) - kde jsem publikovala i rozsáhlou kapitolu o všímavosti pro děti. Jsem propagátorkou a lektorkou metody mindfulness/všímavosti, pořádám semináře jak pro děti a dospělé z řad veřejnosti, tak v českém školství pro žáky a učitele. Mezi prvními v ČR jsem získala akreditaci MŠMT na kurz mindfulness pro učitele s názvem "Rozvoj pozornosti a všímavosti žáků".

PŘEDNÁŠKA

"Překážky v meditační praxi a jak je překonávat"

Mindfulness je v povědomí lidí spojována hlavně s pozitivními účinky, mnoha stereotypy a vykreslována jako procházka růžovou zahradou. Skutečná, dlouhodobá a opravdová meditační praxe s sebou však nese jistá úskalí a překážky, které je potřeba překonávat, aby se člověk nezastavil na povrchu. Povíme si proto o nich, vysvětlíme si je a dodáme si odvahu, postupy a pochopení pro jejich překonání.