o nás

Lektoři, terapeuti, výzkumníci a nadšení praktikující mindfulness a laskavosti

MindfulnessCON je především o setkání vnímavé a laskavé komunity kolem mindfulness v ČR a na Slovensku.

Našim cílem je propojovat lektory i praktikující mezi sebou a přispívat tím k posílení motivace i prohloubení praxe mindfulness a dalších souvisejících sekulárních (nenáboženských) přístupů sebepoznání. Klademe si také za cíl popularizovat současné vědecké poznání z oboru a tím zvyšovat jeho praktický dopad na zdraví a životní styl naší společnosti.

Důležitou součástí každé naší akce je vytvoření bezpečného prostoru, ve kterém můžeme otevřít své srdce, vzájemně se obohacovat a růst. Velký důraz také klademe na interaktivitu a otevřené sdílení.

Z každé naší akce si proto odnesete mnoho účinných technik, prožitků i nových přátelství.

Kvalita A neformálnost

MindfulnessCON byl vždy příležitostí pro setkání lektorů, výzkumníků i praktikujících v oblasti mindfulness, laskavosti a psychoterapie. Od roku 2016 se na našich akcích vystřídaly sesítky předních domácích i zahraničních odborníků a stovky zájemců o praxi. Nejvíce se však vážíme komunitní a přátelské atmosféry, která na každé a našich akcí panovala.