PAVEL ŠPATENKA

PROFIL

Terapii sebepoznáním se věnuji od roku 2000. Základní kameny k terapeutické praxi u mne položilo studium duchovních filosofií, hlubinné psychologie a vlastní transformační proces. Ve svém přístupu jsem motivován snahou zpřístupnit každému přímé poznání a plné pochopení skrze vlastní prožitou zkušenost. Nedílnou součástí mého přístupu k sebepoznání jsou praktické metody pro pěstování vnitřního klidu a vyrovnanosti vedoucí ke zdokonalení v sebeovládání, či meditační techniky pro získání hlubšího uvědomění a poznání přirozené podstaty sebe sama.

PŘEDNÁŠKA

"Téma bude upřesněno"

WORKSHOP

"Téma bude upřesněno"