PAVEL ŠPATENKA

PROFIL

Terapii sebepoznáním se věnuji od roku 2000. Základní kameny k terapeutické praxi u mne položilo studium duchovních filosofií, hlubinné psychologie a vlastní transformační proces. Ve svém přístupu jsem motivován snahou zpřístupnit každému přímé poznání a plné pochopení skrze vlastní prožitou zkušenost. Nedílnou součástí mého přístupu k sebepoznání jsou praktické metody pro pěstování vnitřního klidu a vyrovnanosti vedoucí ke zdokonalení v sebeovládání, či meditační techniky pro získání hlubšího uvědomění a poznání přirozené podstaty sebe sama.

PŘEDNÁŠKA

"Všímavost - nemáš co ztratit"

Ztracený ve světě, ztracený v sobě. Zraněný, bezradný, přesto navenek nedotknutelný. Schovaný v obranách, unikající, kontrolující a většinou i popírající city a emoce. Taková je výchozí pozice většiny z těch, kteří hledají cestu k sobě. Probojovat se do uzavřeného nitra je každodenní výzva nejen pro mne jako terapeuta. Jak to vypadá v praxi?