PROGRAM SOBOTA

PŘEDNÁŠKY

Aktuální změny jsou vyznačeny v programu MODŘE.

9:30 - 10:00


Zahájení a úvodní meditace 

Marek Vich

10:00 - 10:30


Překážky v meditační praxi a jak je překonávat 

Monika Stehlíková

10:30 - 11:00


Jak si dovolit svou nedokonalost a užívat si praxi 

Lot Heijke


11:00 - 11:30PŘESTÁVKA

11:30 - 12:00


Minulost je Mrtvola -
Ven z Programů které nám neprospívají

Kasha Ko 

12:00 - 12:30


Všímavost - nemáš co ztratit

Pavel Špatenka


12:30 - 14:00OBĚD

14:00 - 14:30


Iluze Já

Jiří Charvát

14:30 - 15:00


"Co to je mindfulness?" Jak ho prakticky definujeme v oboru programů založených na mindfulness typu MBSR nebo MBCT?

Linda Lehrhaupt


15:00 - 15:30PŘESTÁVKA

15:30 - 16:00


Mindfulness a spiritualita

Jan Burian

16:00 - 16:30


Mindfulness a McMindfulness, jak je rozlišit?

Jaroslav Chýle


16:30 - 17:00PŘESTÁVKA

17:00 - 18:00


PANELOVÁ DISKUZE:
Tradiční a moderní přístup k mindfulness,
meditaci a osobnímu rozvoji

WORKSHOPY 

SOBOTA

MÍSTNOST A

MÍSTNOST B

10:00 - 11:00

Přijď si ověřit, že nemáš svobodnou vůli (Jiří Charvát)

Osm kvalit mindfulness jako cesta k laskavosti k tělu (Jana Kyriakou)

11:00 - 11:30

PŘESTÁVKA

11:30 - 12:30

KAPACITA NAPLNĚNA: Radost a vděčnost (Lot Heijke)

Seberealizace a mindfulness (Věra Švach)

12:30 - 14:00

OBĚD

14:00 - 15:00

Všímavý přístup k mobilnímu telefonu (Michal Dvořák)

Prostor k nadechnutí (Tereza Hausmanová)

15:00 - 15:30

PŘESTÁVKA

15:30 - 16:30

Tento moment obsahuje vše: prozkoumávání příjemných i nepříjemných zkušeností (Ingrid van den Hout)

Intuitivní hry (Jan Kršňák)