RADVAN BAHBOUH

PROFIL

    Čtvrtstoletí přednáším na katedře psychologie FF UK, kterou nyní vedu. Stejně dlouho se věnuji psychologickému (sebe)koučování, které chápu jako cestu k rozvíjení všímavosti. Když jsem před deseti lety napsal Pohádku o ztracené krajině, chtěl jsem podpořit všímavost lidí vůči "obrazům štěstí", tedy prožitkově mimořádným okamžikům jejich života. Letos jsem vydal knihu "O všímavé Ele", která se (kromě jiného) věnuje rozvoji všímavosti u dětí.

PŘEDNÁŠKA

"Všímavost umění nebo umění všímavosti?" 

Dlouhodobě se zajímám o to, jak může umění pomoci rozvoji všímavosti a jak může všímavost pomoci umění. Do své přednášky nechám vstoupit Jednorožce, Zeleného muže i dva ďolíčky na zádech, abychom (snad) šťastně dospěli k serendipitnímu konci.