ŠIMON GRIMMICH

PROFIL

Meditaci se věnuji od roku 2009. Absolvoval jsem řadu týdenních meditačních pobytů a ústraní v ČR i v zahraničí. Od roku 2016 se také věnuji vedení kurzů v této oblasti a dokončil jsem výcvik pro učitele meditace všímavosti (MBSR) v Německu pod vedením Institut für Achtsamkeit. Vystudoval jsem filosofii a religionistiku na FF UK v Praze, kde jsem se zabýval fenomenologií pozornosti a kde dále pokračuji jako doktorand se zaměřením na zkoumání tradičního a moderního pojetí meditace. Pracuji jako překladatel. Fascinuje ho vztah mezi poezií, uměním, přítomností a všímavostí. Meditace je pro mě cestou k sobě, cestou k druhým a cestou k údivu nad zázrakem života.

WORKSHOP

"Mindfulness a inner goodness"

Kdo vlastně doopravdy jsme? Jak nám mindfulness může pomoci se neztotožňovat s našimi neustále se měnícími myšlenkami, emocemi a pocity, a spojit se s tím, kým doopravdy jsme, s naší pravou podstatou: laskavostí, soucítěním, klidem, radostí.