ŠIMON GRIMMICH

PROFIL

Meditaci se věnuji od roku 2009. Absolvoval jsem řadu týdenních meditačních pobytů a ústraní v ČR i v zahraničí. Od roku 2016 se také věnuji vedení kurzů v této oblasti a dokončil jsem výcvik pro učitele meditace všímavosti (MBSR a MBCL) v Německu pod vedením Institut für Achtsamkeit. Vystudoval jsem filosofii a religionistiku na FF UK v Praze, kde jsem se zabýval fenomenologií pozornosti a kde dále pokračuji jako doktorand se zaměřením na zkoumání tradičního a moderního pojetí meditace. Pracuji jako překladatel. Fascinuje ho vztah mezi poezií, uměním, přítomností a všímavostí. Meditace je pro mě cestou k sobě, cestou k druhým a cestou k údivu nad zázrakem života.

WORKSHOP

"Jak rozvíjet laskavý a soucitný vztah k vlastnímu prožívání?"

Laskavost, vstřícnost, přátelský, přijímající a podporující postoj k sobě je důležitým předpokladem zdravého a plného rozvoje naší osobnosti a nezbytným předpokladem k tomu, abychom doopravdy mohli mít rádi i druhé. Během workshopu zažijete některé z meditačních cvičení z kurzu MBCL (Mindfulness-Based Compassionate Living), který se zaměřuje právě na rozvíjení těchto kvalit.