účinkující & program

zkušení lektoři mindfulness, terapeuti a influenceři

Letošní program jsme sestavili tak, abyste si z něj odnesli co nejvíce inspirace i technik pro lepší psychické zvládání současné situace i posílení Vašeho zdraví.

Programem Vás provede 9 zkušených lektorů a terapeutů, kteří Vám předají to nejlepší ze své lektorské i životní praxe. Během celého dne se také můžete těšit na několik meditací mindfulness i laskavosti, které maji ověřené účinky pro zvládání stresu, zvýšení štěstí i posílení imunity.

Hlavní důraz klademe na interaktivitu. V rámci každého bloku 2 přednášek se budete moci zapojit do diskuse s lektorem i sdílení v malých skupinkách (tzv. breakout Rooms) s ostatními účastníky. Na závěr máme připravenou třešničku na dortu ve formě dobrovolného sdílení v kruhu, v rámci kterého dostanete prostor sdílet Vaše dojmy i pocity z celého dne.

Díky diskusím a sdílením lépe vztřebáte jednotlivá témata a budete mít možnost pocítit větší propojení s ostatními i přes online prostor.

Zahájení akce, úvodní praxe a sdílení (09:30 – 10:00)

 

Radvan Bahbouh: Online Mindfulness – Protimluv nebo nové území? (10:00 – 10:25)

Marek Vich: Jak zůstat klidný v neklidné době (10:30 – 10:55)

Diskuse ve skupinách – breakout rooms (10:55 – 11:05)

 

Přestávka (11:05 – 11:30)

 

Michal Dvořák: Questioning (11:30 – 11:55)

Anna Hogenová: Ontologická nouze (12:00 – 12:25)

Diskuse ve skupinách – breakout rooms (12:25 – 12:35)

 

Přestávka na oběd (12:35 – 13:30)

 

Kasha Ko: Mindfulness a Sex (13:30 – 13:55)

Vojta Hlaváček: Mindfulness a meditace jako sebe-řízená neuroplasticita (14:00 – 14:25)

Diskuse ve skupinách – breakout rooms (14:25 – 14:35)

 

Přestávka (14:35 – 15:00)

 

Lucie Königová: V toku přející pozornosti (15:00 – 15:25)

Jan Burian: Životní ztráty a nálezy (15:30 – 15:55)

Diskuse ve skupinách – breakout rooms (15:55 – 16:05)

 

Přestávka (16:05 – 16:30)

 

Závěrečné sdílení a zakončení akce (16:30 – 17:30)

anotace lektorů a příspěvků

Jednotlivé lektory i příspěvky uvádíme chronologiky v pořadí, v jakém se objeví v našem programu.

radvan bahbouh, Ph.D.

Psycholog, lékař, matematik a kouč

Čtvrtstoletí přednáším na katedře psychologie FF UK, kterou nyní vedu. Stejně dlouho se věnuji psychologickému (sebe)koučování, které chápu jako cestu k rozvíjení všímavosti. Když jsem před deseti lety napsal Pohádku o ztracené krajině, chtěl jsem podpořit všímavost lidí vůči “obrazům štěstí”, tedy prožitkově mimořádným okamžikům jejich života.

Vydal jsem knihu “O všímavé Ele”, která se (kromě jiného) věnuje rozvoji všímavosti u dětí.

Téma příspěvku: online mindfulness - protimluv nebo nové území?

Zvykli jsme si na to, že výzvy k tomu být všímavě tady a teď jsou často doprovázené výzvami k digitální abstinenci, k vyvázání se ze sociálních sítí a k offline detoxikaci. Na druhou stranu zaznamenáváme velké množství různých on-line aplikací i online kurzů všímavosti.

Není paradoxní, když probouzení z autopilotního režimu delegujeme na aplikaci v mobilním telefonu? Je vůbec možné mít silný zážitek z online meditačního retreatu? Tuto otázku je nejen vzhledem k pandemické realitě vhodné přeformulovat na otázku: Co můžeme udělat pro to, aby i on-linový kontakt pomohl rozšířit náš svět všímavosti.

Marek Vich, Ph.D.

Lektor mindfulness, terapeut a PODCASTER

Jsem lektor, výzkumník a dlouholetý praktikující mindfulness (všímavosti).

Pomáhám jednotlivcům i organizacím lépe zvládat výzvy současného světa. Tvořím podcasty a videa. Organizuji také kurzy a workshopy z oblastí mindfulness, komunikace a inovačního managementu.

Vzdělávání se věnuji od roku 2008 a od roku 2014 působím jako lektor mindfulness. Spolu-vytvořil jsem vědecky ověřený program Relational Mindfulness Training (RMT) a organizace Mindfulness Club a Evolucio Space. V roce 2017 jsem na VŠE obdržel doktorát z manažerské psychologie a věnuji se zde výzkumu i výuce na katedře managementu.

Téma příspěvku: Jak zůstat klidný v neklidné době

Žijeme v době velkých změn a nejistot. Strach, stres, zdraví i svoboda se pro řadu z nás stávají hlavními tématy každého dne. Výzvy současnosti a neklid s tím spojený jsou zároveň i skvělou příležitostí pro naleznení hlubšího klidu, síly i sebedůvěry.

V bahně současné situace se nachází perly zdraví a štěstí. Abychom je však dokázali najít, tak potřebujeme převzít plnou zodpovědnost za náš život. Tím do něho vneseme nový rozměr klidu – takový, který vychází z nás a je nezávislý na okolnostech. Společně se podíváme na to, jaké kroky potřebujeme učinit k tomu, abychom v současnosti uspěli.

michal dvořák

LEKTOR MINDFULNESS (CFM Qualified MBSR Teacher)

Již 12 let realizuji kurzy pro firemní i veřejný sektor. Učím to, co sám žiji, pravidelně cvičím mindfulness a využívám jej v příjemných i náročných situacích, které mi život přihrává.

Mindfulness mi dodává klid, pomáhá mi zvládat stres a uklidnit hlavu. Absolvoval jsem mindfulness teacher program na UMASS Medical School (USA), pětiletý psychoterapeutický výcvik (SUR).

Téma příspěvku: questioning

Questioning je můj oblíbený nástroj, který rád využívám během mindfulness meditací i během dne. Jedná se o techniku kladení otázek, která pomáhá měnit zažité vnímání situace. Technika vám může pomoci lépe zvládnout obtížnější situaci a to jak během mindfulness meditace, tak i během dne. V rámci workshopu se s technikou seznámíte a naučíte se ji prakticky využívat.

anna hogenová, Csc

PROFESORKA, FILOSOFKA A SPISOVATELKA

Anna Hogenová je česká filosofka, fenomenoložka. Absolvovala gymnázium v Žatci, kde mezi její učitele patřil i Zdeněk Svěrák, poté FTVS UK a FF UK. Přednáší na Pedagogické fakultě UK, kde je zároveň vedoucí Oddělení filosofie a etiky, a na Husitské teologické fakultě UK, kde je zároveň vedoucí Katedry filozofie. Zabývá se tématy jako pohyb, pravda jako neskrytost (aletheia), tělo a tělesnost a filosofií sportu. Kromě odborných prací napsala Anna Hogenová řadu knih i pro širokou veřejnost.

 

Téma příspěvku: Ontologická nouze

Zahrnout fenomén nouze, který znali již staří Řekové, do našich životů je nevyhnutelné. Nouzi se nelze vyhnout. Jedinou naší jistotou je nejistota. Naše společnost je pyšná na své technologie, ale na tento prazáklad jsme zapomněli.

Na přednášce se dozvíte, jaký je rozdíl mezi ontologická a ontickou nouzí a také to, jaké důsledky přináší nepochopení rozdílu mezi těmito dvěma typy nouze pro naše lidské společenství. Podíváme se také na to, proč má pragmatičnost jako cíl vzdělávání zničující důsledky pro lidské bytosti.

Kasha Ko

Psycholožka a lektorka mindfuLness

Jsem… psycholožka, psychoterapeutka s výcvikem v kognitivně-behaviorální terapii, cestovatelka, učitelka Mindfulness, máma 3 dětí, milovnice života, nezkrotná bytost. Dlouhodobě se věnuji využití meditace mindfulness (všímavosti) v individuální terapii i běžném životě. Současně vedu skupinové tréninky této metody, vyučuji ve výcviku budoucích terapeutů, i v privátní léčebně závislostí.

Téma příspěvku: Mindfulness a SEx

Všímavost zaměřená na tělo a smysly nás vede do Hloubky prožívání. Z hlavy nás vtáhne do prožívání skrze tělo. To otevírá brány k potěšení o kterém se mnohým z nás ani nezdálo. Jak můžeme probhloubit naše zkoumání sexuální energie ať už single či v intimním spojení s partnerem ? Teoreticky I prakticky:) Těším se na Vás

Vojta hlaváček

Biolog, Brain hacker a podcaster

Vystudoval jsem biologii a skrze moji fascinaci s vědomím jsem se dostal k neurovědám. Mozek a jeho optimalizace je esencí toho, čemu se věnuji. Zajímá mě taky propojení těla a mysli. Jak se tyto dvě roviny navzájem ovlivňují a jak zlepšit naší každodenní zkušenost s prožíváním života.

Společně s Kryštofem Jarmarem tvořím podcast Brain We Are.

Téma příspěvku: mindfulness a meditace jako řízená neuroplasticita

Mozek každého z nás se mění moment za momentem na základě naší zkušenosti. Tento proces se nazývá neuroplasticita, ale jak probíhá a proč je pro nás extrémně důležitá? A jak nám meditace a všímavost může zlepšit prožívání za využití těchto mechanismů?

Lucie Königová

Lektorka jógy

Jóga a jógová terapie jsou mými průvodci již více než polovinu mého života. Zaměřuji se hlavně na individuální práci se studenty, na míru šité sestavy a citlivé provázení studentů na jejich vlastní jógové stezce. Vedu také výcvik “Jóga jako vědomá cesta” pro učitele jógy.

Mým záměrem je, abych s lidmi sdílela chuť být naplno naživu, poznávat, zkoušet, zkoumat, experimentovat, hrát si… A chuť se zájmem, hravostí, lehkostí, otevřeností a současně klidnou, soustředěnou a přející pozorností v první řadě zakoušet, cokoli se právě děje. Se vším všudy. Abychom, stejně jako malé děti, znovuobjevovali radost a odvahu být tím, kým skutečně jsme právě teď – v pohybu, dechu, myšlenkách a prožitcích.

Téma příspěvku: V toku přející pozornosti

Na tomto workshopu budeme zkoumat, jak být ve svém těle naplno doma. Vyzkoušíme si, jak vést svou jógovou praxi zevnitř, citlivě a přitom – respektive právě proto – odvážně, s vlídnou a přející pozorností vůči sobě, s pocitem ryzí zvídavosti a prostorem pro spontánnost a překvapení. Tak abychom si konkrétní podobou naší praxe vyšli vstříc a vyhověli svým momentálním potřebám.

JAN BURIAN, Ph.D.

Lektor mindfulness A terapeut

Vedu kurzy Mindfulness a nabízím psychoterapii založenou na empatickém naslouchání, prožívání emocí a vnímání těla. Profesně se dále věnuji rozvoji empatie a všímavosti při komunikaci a mediaci sporů. Vedl jsem již desítky osmi-týdenních a víkendových kurzů mindfulness nejen pro širokou veřejnost nebo firmy, ale např. i ve vězení.

Jsem spoluautorem osmitýdenního mindfulness programu zaměřeného na komunikaci a mezilidské vztahy (Relational Mindfulness Training – RMT).

Téma příspěvku: životní ztráty a nálezy

Přirozenou součástí život jsou i ztráty a prožitky zármutku. Ztráty se mohou týkat nejen věcí ale hlavně vztahů, zdraví či životních jistot.  Rád bych Vás provedl krátkou ukázkou na všímavosti založeného workshopu, který nabízím již několik let.  Nebudeme se utápět v depresi, naopak se bezpečně opřeme  o to, co v našem životě funguje, připomeneme si, že nejsme se ztrátami sami, a s laskavostí budeme pečovat o prožitky, které ztráta přináší. A díky tomu se mohou objevit nové možnosti, jak pokračovat v životní cestě.

robert kučera

lektor mindfulness a moderátor

Studiem různých oblastí seberozvoje se intenzivně zabývám už přes deset let. Kromě rozmanitých kurzů jsem byl také na dvou pobytech ve tmě. Mezi prvními jsem zakončil roční výcvik pro lektory programu Relational Mindfulness Training (RMT). Mimo jiné mám za sebou kurzy RMT, RMT Advanced a MBSR. Působím jako profesionální moderátor, event manager a zajímavostí je titul mistra Evropy ve Freestyle Yoyu. Aktivně se podílím na spolutvoření v rámci Mindfulness Clubu. Mezi má oblíbená témata patří Vztahy, Vděčnost a Laskavost.

Téma příspěvku: zahájení a moderace akce