účinkující & program

zkušení lektoři mindfulness, terapeuti a influenceři

Na akci vystoupí 12 zkušených lektorů, terapeutů a řečníků, kteří s vámi budou sdílet meditace a praktické typy, které osobně považují za nejúčinnější cestu, jak nastolit Mír v sobě i ve světě. 

Odnesete informace i techniky, které Vám pomohou zvládat současnou situaci i ideálně v ní i kvést. Během programu se můžete těšit i na pravidelné diskuse a sdílení.

Velký důraz také klademe na interaktivitu. V rámci každého bloku 3-4 příspěvků se budete moci zapojit do diskuse s lektorem i sdílení v malých skupinkách (tzv. breakout Rooms) s ostatními účastníky. Na závěr máme připravenou třešničku na dortu ve formě dobrovolného sdílení v kruhu, v rámci kterého dostanete prostor sdílet Vaše dojmy i pocity z celého dne.

Díky diskusím a sdílením lépe vstřebáte jednotlivá témata a budete mít možnost pocítit větší propojení s ostatními i přes online prostor.

pátek 18. 3. 2022

Zahájení akce, úvodní praxe a sdílení (16:00 – 16:30)

 

Jan Burian: Empatie: Základ Mírového Řešení konfliktů (16:30 – 17:00)

Jan Šilar: Dechová Meditace mír ve mě (17:00 – 17:30)

 

Přestávka (17:30 – 18:00)

 

Marcela Roflíková: Násobení Dobra (18:00 – 18:30)

Diskuse ve skupinách – breakout rooms (18:30 – 18:45)

 

Závěrečná meditace (18:45-19:00)

 

sobota 19. 3. 2022

Úvodní meditace & zahájení dne (09:15 – 09:30)

Marek Vich: Nezdolná síla míru (09:30 – 10:00)

Kasha Ko: Vnitřní rovnováha (10:00 – 10:30)

 

Přestávka (10:30 – 11:00)

 

Monika Stehlíková: Překročením strachu nalezneme vnitřní klid (11:00 – 11:30)

Jana Kyriakou: Mír se svým tělem (11:30 – 12:00)

Diskuse ve skupinách – breakout rooms (12:00 – 12:15)

 

Přestávka na oběd (12:15 – 13:30)

 

Tereza hausmanová: K sobě domů (13:30 – 14:00)

Barbora Šouláková: Imaginací k laskavosti a emoční regulaci (14:00 – 14:30)

Adam Táborský: Harmonie, Mír a Příroda (14:30 – 15:00)

 

Závěrečné sdílení a zakončení akce (15:00 – 16:00)

anotace lektorů a příspěvků

Jednotlivé medailónky lektorů i anotace příspěvků uvádíme chronologicky, tak jak jdou po sobě v rámci dvou denního programu.

JAN BURIAN, Ph.D.

Lektor mindfulness A terapeut

Vedu kurzy Mindfulness a nabízím psychoterapii založenou na empatickém naslouchání, prožívání emocí a vnímání těla. Profesně se dále věnuji rozvoji empatie a všímavosti při komunikaci a mediaci sporů. Vedl jsem již desítky osmi-týdenních a víkendových kurzů mindfulness nejen pro širokou veřejnost nebo firmy, ale např. i ve vězení.

Jsem spoluautorem osmitýdenního mindfulness programu zaměřeného na komunikaci a mezilidské vztahy (Relational Mindfulness Training – RMT).

Téma příspěvku:
Empatie - základ mírového řešení konfliktů

Jsem vděčný, že mne inspirovali dva velcí učitelé mírového řešení konfilktů – Marshall Rosenberg a Thich Nhat Hanh. Rád bych s Vámi sdílel to nejdůležitější, co jsem se od nich naučil – jak hluboký mír uvnitř i kolem nás je možné vytvořit díky empatii.

Empatii chápu stejnou měrou jako hluboké porozumění sobě i druhým. Porozumění našim pocitům a potřebám a aktivní jednání, které snižuje utrpení všech účasníků konfliktu.

Jan Šilar

Lektor SOMA DECH

Jsem bývalý profesionální voják, nyní hlavní lektor dechové techniky SOMA® v ČR. Věnuji se tématu Práce s Dechem a snažím se ho co nejlépe předat v podcastu SVĚT DECHU. Učím zásady správného dýchání a provázím klienty hlubokými dechovými meditacemi. Poslední roky studuji výcvik facilitátora holotropního dýchání GLT-Holos.

Téma příspěvku: Dechová meditace Mír ve mě

Zažij příjemnou cestu k sobě a vnitřní mír pomocí vedené dechové meditace SOMA DECH®. Tvými dalšími průvodci budou jemný rytmický dech, zádrže ve výdechu a příjemný hudební doprovod. Doporučení: nebuď zrovna ihned po jídle.

Marcela Roflíková

Certifikovaná lektorka Mindfulness

Jsem lektorka všímavosti.  Našla jsem odvahu opustit manažerskou práci v mezinárodních organizacích téměř po 20 letech a vrátit se tam v roli lektorky mindfulness programů. Vystudovala jsem MBA na Sheffield Hallam University UK a absolvovala jsem program “Finding the space to lead” na Institute for Mindful Leadership v USA, jsem kvalifikovanou lektorkou MBSR.

Baví mě inspirovat všechny, kdo mají o mindfulness zájem k jejímu použití v běžném životě. Organizuji programy pro veřejnost, děti&rodiče. V době nouzového stavu  jsem spolu s kolegyněmi vytvořila program pro zdravotníky “Jak zklidnit mysl a zvládat stres,” který nyní využívá téměř 500 z nich. Jsem spoluautorkou knihy Mindfulness pro každého (Grada, 2020). 

Téma příspěvku: Násobení dobra - meditace

Vnímat dobro v sobě i v druhých, násobit ho a rozdávat druhým a světu okolo nás, tím nás provází meditace násobení dobra.

Tyto tři mentální návyky nám mohou pomoci zvládat současnou nejistotu a obavy, vnímat současnou situaci se soucitem, spíše než ulpívat v lítosti nebo zůstávat paralyzováni pocitem bezmoci. Schopnost vnímat dobro nám pomáhá posilovat kognitivní (rozumím vám) i emoční složku soucitu (cítím s vámi). Násobením dobra posilujeme naši sebedůvěru v to, že můžeme pomáhat druhým. Rozdáváním dobra druhým rozvíjíme motivační složku soucitnosti (chci vám pomoci).

Přijměte moje pozvání k meditaci násobení dobra.

Marek Vich, Ph.D.

Lektor mindfulness, terapeut a PODCASTER

Jsem lektor, terapeut a nadšený student života i sebepoznání.

Mým posláním je pomáhat lidem rozvíjet sílu i radost do života, především pomocí rozvoje vědomí a kultivace laskavosti k sobě i k druhým. Poslední dobou se zaměřuji především na péči o vnitřní dítě a rozvoji Míru v nás.

Tvořím podcasty a videa, pořádám workshopy a kurzy pro organizace a věnuji se osobním terapiím a koučingu. 

Vzdělávání se věnuji od roku 2008 a od roku 2014 působím jako lektor mindfulness. Spolu-vytvořil jsem vědecky ověřený program Relational Mindfulness Training (RMT) a organizace Mindfulness Club a Evolucio Space. V roce 2017 jsem na VŠE obdržel doktorát z manažerské psychologie a 6 let jsem se zde věnoval výuce managementu a mindfulness.

Téma příspěvku: Nezdolná síla míru

V naší společnosti máme často mír spojený s pacifismem či jakýmsi opakem války. Mír je však něčím mnohem větším. Mír je reálnou silou a aktivní kvalitou naší psychiky. Mír je živnou půdou naší statečnosti, houževnatosti a i schopnosti milovat a odpouštět.  Z mého pohledu jsou Mír společně s Láskou největšími silami, kterými jako lidé disponujeme. 

 Provedu Vás meditací Míru, v rámci které společně pocítíme Mír v Nás i jeho příznivé účinky pro harmonii naší psychiky i mezilidských vztahů. Pokud si dovolíme říci Míru v nás Ano, tak jím postupně aktivujeme skryté kvality, které přirozeně zlepší náš vnitřní i vnější život.

Bonusové materiály

Poslechněte si Markův podcast na téma Míru nebo si vyzkoušejte meditaci Míru.

Kasha Ko

Psycholožka a lektorka mindfuLness

Jsem… psycholožka, psychoterapeutka s výcvikem v kognitivně-behaviorální terapii, cestovatelka, učitelka Mindfulness, máma 3 dětí, milovnice života, nezkrotná bytost. Dlouhodobě se věnuji využití meditace mindfulness (všímavosti) v individuální terapii i běžném životě. Současně vedu skupinové tréninky této metody, vyučuji ve výcviku budoucích terapeutů, vedu zážitkové kurzy a provozuji soukromou psychoterapeutickou praxi. Do své práce začleňuji terapii dobrodružstvím, prožitkové techniky a práci s tělem.

Téma příspěvku: vnitřní rovnováha

V našem světe žijeme ve stavu Sympatické dominance a nemusí to být vůbec sympatické 🙂 
 
Naše nervová soustava je vlivem informací, a zaměřením naší pozorností ven neustále v napětí. Právě Sympatikus – část nervové soustavy, zodpovědný za boj nebo útěk, dělání a aktivaci, bývá přespříliš drážděná a Parasympatikus – část nervové soustavy zodpovědná za bytí, relax a trávení pokulhává. V tomto nerovnovážném stavu čatěji pociťujeme napětí, úzkost, odráží se i na našem fyzickém zdraví. 
 
Během půlhodinky se zkusíme Vyvážit. Ukážeme si jednoduché techniky, jak podpořit náš Vnitřní klid a bezpečí pomocí mindfulness a aktivace Parasympatiku.
 

MOnika Stehlíková

Terapeutka ACT, lektorka mindfulness, konzultantka nadání

Ve své  praxi se zaměřuji na nadané a mimořádně nadané jedince, děti a dospělé.

Této problematice jsem věnovala již dvě populárně-naučné publikace: “Život s vysokou inteligencí: Průvodce pro nadané dospělé a nadané děti” a “Nadané dítě: Jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu” (Grada Publishing, 2016, resp.2018) – kde jsem publikovala i rozsáhlou kapitolu o všímavosti pro děti. Jsem propagátorkou a lektorkou metody mindfulness/všímavosti, pořádám semináře jak pro děti a dospělé z řad veřejnosti, tak v českém školství pro žáky a učitele.

Mezi prvními v ČR jsem získala akreditaci MŠMT na kurz mindfulness pro učitele s názvem “Rozvoj pozornosti a všímavosti žáků”.

Téma příspěvku: Překročením strachu nalezneme vnitřní klid

Provedu vás praktickými cvičeními na překročení strachu, která vedou k nalezení vnitřního klidu a k ukotvení v “prostoru míru”, který se nachází za myslí

JAna Kyriakou

Lektorka jógy, mindfulness a tance

Praktikuji a učím pohyb a práci s tělem i myslí děti, dospívající a dospělé více než 20 let.

Jsem mezinárodně certifikovanou lektorkou mindfulness, jógy a jógové psychologie, pilates, jógy smíchu, tance a programu Embody Love Movement© (ELM), zaměřujícího se na problematiku body-image a body-shamingu a na rozvoj respektu a laskavosti k tělu. Misí programu ELM je i prevence a podpora při poruchách příjmu potravy, sebepoškozování a nízké sebeúctě.

Pracuje se skupinami i individuálně a se svým týmem se podílím na národních a mezinárodních projektech, které přináší wellbeing, podporu duševního zdraví a práci se společenskými stigmaty a předsudky do škol a do center pro mládež.

Téma příspěvku: mír se svým tělem

Nevlídný a nepřátelský vztah ke svému tělu je dalším bojem, který jen stojí v cestě k míru v sobě a ve světě. Důvod boje s tělem není naší vinou a zároveň není jednoduché se prostě rozhodnout své tělo stoprocentně milovat.

Pojďme však tělu dnes věnovat péči, vděčnost a laskavost a podpořit tak náš celkový vnitřní mír a také naše vztahy k tělům okolo nás. Zvu vás ke krátkému zamyšlení, protažení a k meditaci míru, laskavosti a přátelství se svým tělem.

Tereza Hausmanová

lektorka jógy a mindfulness

Jógu vnímám jako cestu sama k sobě, kdy je stále co objevovat o svém těle a fungování mysli. Momentálně se ve své vlastní praxi a výuce zaměřuje především na kultivaci sebe-laskavosti a zvyšování odolnosti vůči stresu. Jóga není jen fyzické cvičení, ale může přesáhnout do každé oblasti života a pomoci nám k naplněnějšímu a spokojenějšímu životu.
 
Vedu kurzy jógy a mindfulness, jóga proti stresu a jóga pro lepší zažívání. Pravidelně pořádám víkendové retreaty, kakaové ceremonie a ženské kruhy. Kromě toho školím lektory office jógy a učím jógu ve firmách.
 
Mým posláním je přispět k duševnímu a fyzickému zdraví mých klientů pomocí jógy, mindfulness a jiných terapeutických metod, aby pocítili hluboký klid, uvolnění a vnitřní bezpečí.
 

Téma příspěvku: K sobě domů - Jak kultivovat pocit vnitřního bezpečí v nejistých časech

Vnitřní klid nosíme každý uvnitř nás, jen ho pod vírem venkovních i vnitřních turbulencí nevidíme a zapomínáme na něj. S klidem důvěrně souvisí i pocit bezpečí.

V tomto workshopu prozkoumáme, jak se do pocitu vnitřního bezpečí a klidu vracet v běžném životě. Praktická cvičení budou vycházet z teorie polyvagového okruhu a tonizace bloudivého nervu, a jógy ve formě jednoduchých pohybových a dechových cvičení.

Barbora Šouláková

Psycholožka, Terapeutka a Lektorka

Jsem psycholožka a terapeutka. Kromě své vlastní praxe pracuji na klinice Psyon a působila jsem jako vedoucí výzkumného projektu Národního ústavu duševního zdraví, který se zaobíral mindfulness a dechovými technikami s využitím virtuální reality. Nyní se věnuji převážně psychoterapii a lektorství. Focus mé práce se otáčí okolo imaginačních technik, často spojených s prací s tělem a emocemi.

Téma příspěvku: Imaginací k laskavosti a emoční regulaci

Schopnost imaginace je nám vlastní, imaginujeme když chceme vyřešit nějaký problém, někomu popisujeme cestu nebo vzpomínáme. Imaginace je ale také jedna z cest k podpoře duševního zdraví. Umožnuje nám přístup k podvědomím podnětům a podporuje přirozenou tendenci našeho těla být zdravé. Často hlubokým a léčebným způsobem pomáhá změnit přístup k nám samým i světu ve kterém žijeme. 

Skrze lekci si vyzkoušíme jednu z překrásných technik imaginace využívaných v psychoterapii.

robert kučera

lektor mindfulness a moderátor

Studiem různých oblastí seberozvoje se intenzivně zabývám už přes deset let. Kromě rozmanitých kurzů jsem byl také na dvou pobytech ve tmě. Mezi prvními jsem zakončil roční výcvik pro lektory programu Relational Mindfulness Training (RMT). Mimo jiné mám za sebou kurzy RMT, RMT Advanced a MBSR. Působím jako profesionální moderátor, event manager a zajímavostí je titul mistra Evropy ve Freestyle Yoyu. Aktivně se podílím na spolutvoření v rámci Mindfulness Clubu. Mezi má oblíbená témata patří Vztahy, Vděčnost a Laskavost.

Téma příspěvku: zahájení a moderace akce