VÁCLAV TOMAN

PROFIL

Jsem absolventem kurzu aplikované psychofyziologie (Biofeedback and Self-Regulation) na San Francisco State University v USA (pod vedením Erika Pepera Ph.D.) a také kurzů všímavosti Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) a Relational Mindfulness Training (RMT). Jako lektor se zaměřuji na individuální i skupinové kurzy základů mindfulness (všímavosti) a pozitivní psychologie. Vytvořil kurz všímavosti pro společnost Johnson & Johnson GBS a jsem autorem "Knihy úspěchů" - nástroje založeném na výzkumech pozitivní psychologie pomáhající budovat všímavost k pozitivním prožitkům. Jsem zakladatelem projektu PERKMAN.cz a vystupoval jsem na celostátních konferencích MindfulnessCON 2018 a Štěstí (ČSAP).

WORKSHOP

"Všímavostí za štěstím"

Udržet si pozitivní myšlení a optimismus v každodenním spěchu dá často zabrat. Přesto existuje několik nástrojů a strategií, založených na mindfulness a pozitivní psychologii, které nám mohou usnadnit život. Stačí si na ně jen vzpomenout a věnovat trochu energie na to, abychom si je osvojili. Na workshopu se dozvíte, jak na to.